Een Belevenispark mag er best komen, maar op een andere plek. De huidige locatie is, vanwege de ligging in een woonkern, ongeschikt. Daelzicht wil investeerders aantrekken voor het attractiepark op haar terreinen. Dat gaat ten koste van de inwoners van Heel en van de omliggende dorpen. Er zijn alternatieve locaties beschikbaar. Ook zijn er andere mogelijkheden om het gebied exploitabel te maken. Een aantal voorbeelden van alternatieve locaties In Maasgouw - Maasresidence Thorn - Steenfabriek Panheel - Gebied Heelderpeel In Limburg - Toverland, Sevenum - Electriciteitscentrale Buggenun - Grand Canyonpark Brunssum - Floriadeterrein Venlo In Nederland - De nieuwe Belevenis – Arnhem Alternatieven voor de exploitatie van het gebied De overheid biedt mogelijkheden om de kosten van onderhoud van natuur en landschap op een andere wijze te financieren. Dat kan door een concept van de streekrekening. De streekrekening is een initiatief voor natuur en landschap. Via RABO- streekrekening is het mogelijkheid om het bedrijfsleven financieel te betrekken bij herstel en onderhoud van natuur en landschap. Het concept past bij het streven van het kabinet om de samenleving zelf een grotere bijdrage te laten leveren aan het beheer van de directe leefomgeving.
Alternatieven