Plannen van Daelzicht Stichting Daelzicht heeft plannen voor de ontwikkeling van een “Belevenispark”, een attractiepark in de kern Heel, een dorp met 4500 inwoners. Het gaat om een attractiepark dat 365 dagen per jaar open is en jaarlijks 600.000 bezoekers trekt. Om een indruk te krijgen van de omvang van het park is kunt u de knop “ranglijst attractieparken” aanklikken voor een vergelijking met de bezoekersaantallen van parken elders in Nederland. BelevenisparkNEE is tegen de ontwikkeling van een Belevenispark op de geplande locatie.
Het belevenispark, een tijdpad Het idee voor een attractiepark voor mensen met een verstandelijke beperking is ontwikkeld door de organisatie de Belevenis. Met een tent trok die organisatie door Nederland. Hun tent kwam ook te staan op het terrein van Daelzicht. De Belevenis werkt in Arnhem aan de ontwikkeling van een Belevenispark. Daelzicht ziet mogelijkheden om Landgoed Daelzicht te exploiteren en gebruikt daarbij het idee van "de Belevenis". Tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst voor buurtbewoners presenteert Daelzicht haar plannen voor een attractiepark. Op donderdag 12 januari 2012 verbinden drie partijen zich aan het project belevenispark. Gedeputeerden Patrick van der Broeck en Theo Krebber (provincie Limburg), wethouder Ton Forschelen (gemeente Maasgouw) en mevrouw Jenny Buijks (lid Raad van Bestuur Daelzicht) ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie naar het belevenispark. Die studie moet uitwijzen of het idee van een belevenispark haalbaar is. De kosten van die studie € 547.400 worden door de drie partijen betaald. Begin 2013 moet de studie afgerond zijn. Op basis van de uitkomst besluiten de drie partijen of ze verder gaan met de ontwikkeling van het Belevenispark. Eind 2013 is er nog steeds geen zicht op afronding van de studie. De gemeente Maasgouw neemt tijdens de raadsvergadering van 19 december een reservering van € 100.000 in de programmabegroting op als eventuele bijdrage aan het project. De gemeente verwacht een "Businesscase" voor het Belevenispark medio 2014. Op 20 november 2014 organiseert Daelzicht en de gemeente een informatieavond over het Belevenispark. Het haalbaarheidsonderzoek is nog steeds niet afgerond. 8 januari 2015: Gemeente Maasgouw zet vraagtekens bij het Belevenispark en wethouder Lalieu kondigt aan uit de Stuurgroep te stappen waarin zij, naast de provincie Limburg en Daelzicht, zitting hebben. Tot nu toe is het echter bij een voornemen gebleven.
Eerdere plannen van Daelzicht Het Belevingsbos In 2007 werd een belevenisbos gerealiseerd op het terrein van Daelzicht. Het was een initiatief van Hans Ruijten, medewerker bij AkzoNobel in Herkenbosch. Meer dan 50 medewerkers werkten 16 weekenden lang aan het ontstaan van het Belevingsbos. Met het project wilden ze een bijdrage leveren aan natuurrecreatie, in het bijzonder voor mensen met een beperking. Voor rolstoelers werden goed begaanbare bospaden aangelegd door de paden te verharden en te grote hoogteverschillen af te vlakken. Bosplekken werden ingericht als 'belevingsplekken'. Eén van de 'belevingsplekken' werd een rolstoeltoegankelijke vissteiger. De speciale steiger werd gemaakt door medewerkers van AkzoNobel in de werkplaats van de locatie Herkenbosch. De opening van het Belevingsbos was op 19 december 2007. Nieuwszender L1 zond op 18 december 2007 een item uit over het Belevingsbos. Dat item kunt bekijken door op de tv te klikken. De onderstaande foto’s geven een kleine impressie van de huidige staat van elementen in het belevenisbos.