Informatiebijeenkomst Belevenispark Heel (09-12-2014) Op 20 november 2014 organiseerden Daelzicht en de gemeente Maasgouw een informatiebijeenkomst over het Belevenispark in Heel voor omwonenden en andere belangstellende inwoners.    Notitie beeldkwaliteit Daelzicht Heel (19-08-2014) Daelzicht te Heel wil het zuidelijke Daelzichtterrein opnieuw ontwikkelen. Daarvoor is een Notitie beeldkwaliteit opgesteld. Bestemmingsplan Heel en Panheel (26-09-2013) Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Heel-Panheel'.
Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken
Documenten en links
Structuurvisie Maasgouw2030 - Bosrijk (05-07-2012) Gemeente Maasgouw - Structuurvisie Maasgouw 2030. Deel 2: uitwerking per gebied. Onderdeel Bosrijk
Bekijken Bekijken
Convenant Belevenispark Daelzicht - Gemeente  - Provincie Limburg Tekst convenant 23-11--2011
Bekijken Bekijken
Mooier Maasgouw 2009 De gemeente Maasgouw heeft een bijzonder buitengebied. Dit afwisselende landschap is de onmisbare basis van economische activiteiten als landbouw, bosbouw, recreatie en toerisme.
Bekijken Bekijken
IVN Beetje natuur grote invloed Bomen, tuinen en parken zijn onmisbaar voor de mens. Wat is de invloed van groen op de menselijke hersenen.
Bekijken Bekijken
Groenvisie Met de groenvisie wordt de in 2012 vastgestelde structuurvisie Maasgouw 2030 vertaald naar de inrichting en het beheer van groen voor alle groene gemeentelijke eigendommen in de kernen en het buitengebied. De visie is niet alleen sturend maar ook uitnodigend en biedt ruimte voor participatie. De rol van de gemeente is hierbij niet alleen kaderstellend maar ook regisserend.
Bekijken Bekijken
Vragen aan de staatssecretaris over het Belevenispark De SP stelt kritische vragen in de Tweede Kamer over de aanleg van het geplande Belevenispark in Heel. Volgens de SP gaat het om een 'megalomaan' vastgoedavontuur met veel risico's. SP-kamerlid Renske Leijten stelt er nu vragen over aan de staatssecretaris. Leijten wil weten waarom een zorginstellingen een amusementspark zou moeten aanleggen.
Bekijken Bekijken