Gevolgen voor Heel en de omliggende dorpen De ambities en plannen van Daelzicht lijken prachtig. Een attractiepark afgestemd op de doelgroep. De locatiekeuze is echter onvoorstelbaar. Een attractiepark midden in de kern van Heel. De gevolgen zijn ingrijpend. Een aantal gevolgen van een attractiepark in een gemeente hebben we op een rij gezet.
Parkeeroverlast in de buurt Daelzicht heeft mooie berekeningen laten maken waaruit blijkt dat parkeren geen probleem is als iedereen zich aan de richtlijnen houdt. Andere Attractieparken in Nederland hadden die illusie ook. De praktijk is dat bezoekers overal “wild”parkeren en bewoners dagelijks overlast hebben van een attractiepark als buur. Er ontstaan onveilige situaties voor de omwonenden. Vergelijkbare situaties laten zien dat voorkomen beter is dan genezen. Stijgende lasten door onzekere projecten Veel investeringen worden gedaan voordat het project van start gaat. Het succes van dit project is gebaseerd op wensdenken. Een voorbeeld hiervan is het niet gerealiseerde Snowcity. Er worden door de Gemeente vele ambtelijke uren aan dit plan besteed en komen er kosten voor het verbreden van de toegangswegen. Deze kosten komen voor rekening van de Gemeente en kunnen zorgen voor stijgende lasten. In de samenwerkingsovereenkomst is door de Gemeente, de Provincie en Stichting Daelzicht € 547.400 beschikbaar gesteld voor de studies, de voorbereiding en de ontwikkeling van dit project. Daling van de waarde van uw woning Verkeers- en geluidsoverlast hebben een negatieve invloed op het woongenot en op de aantrekkelijkheid van het dorp als woonomgeving. Een attractiepark in het dorp kan ervoor zorgen dat uw huis in waarde daalt en onverkoopbaar wordt.
Geluidsoverlast Daelzicht geeft aan dat ze vijftig meter van de bebouwing wegblijven. Ook worden attracties niet naar de bebouwing gericht. Bij het belevingspark hebben we het over een relatief klein gebied waar dagelijks tussen de 1600 en 3300 bezoekers komen. Daar zal er geluidsoverlast zijn. Er is een bufferzone van 50 meter gepland, een geluidswal en volgens Daelzicht krijgen we maximaal te maken met “het geluid van een wasmachine”. Nu genieten wij van de rust en geluiden uit de natuur, dit willen wij behouden. De Wigwamvakanties worden ‘s zomers georganiseerd op hetzelfde terrein. Het gaat hierbij om kleine aantallen bezoekers.  De bufferzone is dan vele malen groter dan die 50 meter. Toch is er gedurende die “wigwamvakanties”  overlast voor de bewoners doordat het geluid ver draagt. Landgoed Daelzicht niet meer vrij toegankelijk Landgoed Daelzicht is nu vrij toegankelijk en is één van de weinige groengebieden in de kern Heel. Het gebied is een onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur van Limburg. De structuurvisie van de gemeente pleit voor behoud van dit gebied. Een groene woonomgeving verhoogt de kwaliteit van leven. Een attractiepark maakt een einde aan de vrije toegang voor mens en dier.
File in het dorp De vestiging van een Belevenispark heeft grote gevolgen voor het verkeer en voor de bereikbaarheid van de kern Heel. Een goed voorbeeld is Slagharen. Kijk hier voor een filmpje over het file-leed dat ons wellicht ook te wachten staat. De grote verkeerstoestroom van het attractiepark zal ervoor zorgen dat Heel en de omringende dorpen te maken krijgen met files. Heel heeft twee hoofdtoegangswegen: de Daelzicht (verbinding Napoleonsweg) en de Heerbaan (verbinding met Panheel en Beegden). De toegangswegen van Heel zijn niet berekend op grote aantallen bussen en auto’s. Natuurlijk, rapporten van ingehuurde onderzoeksbureau’s tonen aan dat er geen problemen zullen ontstaan. Maar dat berekenden ze ook voor al die andere attractieparken.
Verlaten parken Een van de problemen die zich kan voordoen als een pretpark of attractiepark gerealiseerd wordt is dat het failliet gaat. Dat is geen onrealistisch scenario. In Nederland en België zijn er voorbeelden van deze verlaten parken. Een van de bekendste is Het Land van Ooit in Drunen. Dit park opende in 1989 en ging in 2007 failliet. De kosten voor de gemeente Drunen waren in 2012 al gestegen tot 19 miljoen euro. En nog steeds is er geen koper gevonden. Het park is inmiddels wel opengesteld voor wandelaars.
Mislukte projecten: Yumble Roermond Yumble in Roermond ging vier maanden na opening alweer dicht. Het moest een interactief pretpark worden met een uniek concept. Jaarlijks werden 300.000 bezoekers verwacht. De bouw van het familiepark heeft 22 miljoen euro gekost. Door de provincie is twee miljoen euro geïnvesteerd. In de provinciale staten werden vragen gesteld. “Limburgers hoeven niet te bloeden voor prestigeprojecten en miskleunen van een aantal mensen” aldus een boos lid van de provinciale staten.