Nieuwsberichten - archief
Bekijken Bekijken
21 maart 2015: Bezoek aan de politieke fracties Wij hebben inmiddels vier van de vijf politieke fracties van Maasgouw bezocht. We kregen complimenten over onze presentatie, plan van aanpak en duidelijkheid. Dit stimuleert ons om door te gaan. Wij bedanken de partijen voor de tijd die er voor ons werd ingeruimd, de waardevolle inbreng en feedback. We gaan hiermee aan de slag.
2 april 2015: Maasgouw trekt “Notitie Beeldkwaliteit Daelzicht Heel” en het bestemmingsplan terrein Daelzicht in. Daelzicht heeft het aantal zorgwooneenheden in het gebied Daelzicht- Zuid (het gebied tussen Heerbaan en Panheelderweg) niet correct doorgeven. Daarom wordt de “Notitie Beeldkwaliteit Daelzicht Heel” door de Gemeente Maasgouw teruggetrokken. Ook zal er voor het gebied een nieuw bestemmingsplan opgesteld moeten worden. Dit besluit wordt behandeld in de raadsvergadering van woensdag 22 april 2015. (In de brief van de gemeente staat abusievelijk 23 april.)
Met kortingsacties concurreren de pretparken elkaar kapot Er is een overaanbod van pretparken en dus trachten ze allemaal de bezoekers de achtbaan in te krijgen met een gereduceerde prijs. Lees het artikel uit “De Volkskrant”van 25 april 2015
11 mei 2015 Beetje natuur grote invloed Bomen, tuinen en parken zijn onmisbaar voor de mens. Wat is de invloed van groen op de mens.
27 mei 2015 BelevenisparkNEE in de “Limburger” Artikel in de Limburger: “Buurt richt platform op tegen Belevenispark in Heel”
3 juni 2015 BelevenisparkNEE info avond in gemeenschapshuis Don Bosco 3 juni organiseerde het platform BelevenisparkNEE een bijeenkomst in het gemeenschapshuis Don Bosco. Een zeer groot aantal inwoners was aanwezig om een tegengeluid te horen tegen de plannen van Daelzicht voor een belevenispark op Landgoed Daelzicht. In dagblad verscheen een artikel over die bijeenkomst. Omroep 3ML maakte een rapportage over de info avond klik hier voor de uitzending.
30 juni 2015 bijeenkomst Daelzicht over Belevenispark in Don Bosco Heel “Locatie Belevenispark niet ter discussie” Tijdens een informatieavond voor belangstellenden bleek dat de bestuurders van Daelzicht de locatie van het geplande Belevenispark op de terreinen van Stichting Daelzicht in Heel niet ter discussie wil stellen. Daelzicht gaf aan dat ze een dialoog willen over de invulling van het park, niet over de locatie. Volgens de bestuurders van Daelzicht past het concept ”Belevenispark” binnen de nieuwe ontwikkelingen van de zorg. Aanwezigen wezen erop dat een Belevenispark in Heel de draagkracht van de lokale gemeenschap overstijgt. Daarom moet gezocht worden naar een alternatieve locatie. Nu al is er voortdurend overlast door activiteiten van Daelzicht. Door de geplande schaalvergroting zal die overlast alleen maar toenemen. De bestuurders van Daelzicht toonden weinig begrip voor de verontruste aanwezigen. Bezwaren over de locatiekeuze en de gevolgen voor de inwoners werden weggewuifd met het argument dat ze zoveel mogelijk rekening houden met de de buurt. De aanwezigen werden uitgenodigd om zitting te nemen in de klankbordgroep van Daelzicht om mee te denken over de invulling van het park. Een inwoner van Heel vatte daarna de bijeenkomst kernachtig samen: “Wij kunnen het woord klankbord beter vervangen door suskast, ons tegengeluid gaat erin en verstomd. De acceptatie onder bevolking is twijfelachtig, de draagkracht beperkt. De locatie staat voor u niet ter discussie. U zegt klankbord, ik zeg suskast".
Bekijken Bekijken
8 juli 2015 Artikel in “de Limburger” over de Nieuwe Belevenis in Arnhem In “de Limburger” verscheen een artikel over een belevenispark in Arnhem. Anneke van Leeuwen van de Mini Belevenis in Arnhem zet grote vraagtekens bij de grootschalige aanpak van Daelzicht. “Daar zou ik nooit aan beginnen”. “De doelgroep heft juist veel zorg en aandacht nodig. Juist de rust is goed voor ze, het moet niet te massaal worden.”
Bekijken Bekijken
29 juli 2015 Reacties in “1maasgouw” op de stelling: Belevenispark Heel wordt aanwinst voor Maasgouw Bekijk de (unaniem negatieve) reacties op de stelling.
Bekijken
Info-avond BelevenisparkNEE Op 22 september 2015 organiseerde BelevenisparkNEE een info avond in zaal Don Bosco te Heel. De informatie avond was toegankelijk voor iedereen die het natuurlijke karakter van Heel wil behouden en tegen een belevenispark is op de geplande locatie. Tijdens de info bijeenkomst werd ingegaan worden op de plannen van Daelzicht, de argumentatie die Daelzicht gebruikt en de rol van de politiek.
1548 Sympathisanten steunen BelevenisparkNEE BelevenisparkNEE heeft op 22 september 2015 een petitie aangeboden aan de burgemeester van Maasgouw. Er hebben zich inmiddels 1548 mensen ingeschreven als sympatisant waarvan 1262 uit Heel. Dit is een tussenstand want het aantal sympathisanten blijft groeien
Artikel “de Limburger” 24 september 2015 In “de Limburger” van 24 september verscheen een artikel over de bijeenkomst van BelevenisparkNEE.
Daelzicht sluit park voor omwonenden Stichting Daelzicht heeft aangekondigd dat ze per 1 oktober het park sluiten voor “onbevoegde” bezoekers. Het park is altijd open geweest voor omwonenden. Daelzicht gaat in het park experimenteren met “belevenissen” in een zogenaamde “Living Lab”.
Bekijken Bekijken Bekijken
Artikel over BelevenisparkNEE in de Telegraaf - 6 december 2015 Dagblad “De Telegraaf” heeft op 6 december een artikel gepubliceerd over de gevolgen van een Belevenispark voor cliënten en inwoners van Maasgouw
Bekijken
Mei 2012: Ondertekening convenant Belevenispark Artikel over de ondertekening van het convenant Belevenispark in Daalzichtinfo
Bekijken Bekijken
21 juli 2014: Burgemeester ondersteunt Belevenispark in kern Heel Burgemeester van de gemeente Maasgouw, Stef Strous en de directeur van attractiepark Toverland, Jean Gelissen helpen volgens Daelzicht enthousiast mee om de Belevenisdroom te verwezenlijken en ondersteunen het proces waar nodig. Wij zijn kritisch en maken ons zorgen over mogelijke belangenverstrengeling.
Bekijken Bekijken
8 januari 2015: Gemeente uit Stuurgroep Belevingspark De Gemeente Maasgouw is niet overtuigd van de plannen van Daelzicht voor het Belevingspark. De gemeente neemt meer afstand van de plannen en stapt uit de Stuurgroep.
Bekijken Bekijken
13 februari 2015: Geen zorggeld in belevingspark? In “de Limburger” van 13 februari 2015 legt J. Buijks van Daelzicht uit dat er geen zorggeld naar het Belevingspark gaat. Wij nodigen Mw. Buijks uit een onderbouwing te geven hoe e.e.a tot nu toe gefinancierd is.
Bekijken Bekijken
27 februari 2015: Informatiebijeenkomst BelevenisparkNEE Op 27 februari heeft BelevenisparkNEE, op uitnodiging van buurtbewoners Rozenberg een informatiebijeenkomst gehouden.
Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken
BelevenisparkNEE bij Hart van Nederland - 19 december 2015 Hart van Nederland heeft een item uitgezonden over de commerciële avonturen van zorginstelling Daelzicht. Het ging over de centralisatie van de dagbesteding in Heel en de negatieve gevolgen voor de cliënten. Daarnaast was er aandacht voor de omvang van de plannen die niet past bij een dorp van 4500 inwoners. Conclusie van een ouder: investeer in zorg en niet in grootschalige en kostbare avonturen.
Bekijken
SP stelt kamervragen over de belevenisplannen van Daelzicht - 21 januari 2016 De SP wil het “Megalomaan” Belevenispark in Heel blokkeren.
Bekijken
Familieleden van bewoners ongerust over plan belevenispark - 23 december 2015 Familieleden van bewoners zijn samengekomen om een gezamenlijk standpunt in te nemen over de financieel risicovolle plannen van Daelzicht. Lees het artikel dat in 1maasgouw geplaatst werd.
Bekijken
Daelzicht annuleert informatiebijeenkomst - 28 jauari 2016 Stichting Daelzicht heeft de informatiebijeenkomst voor inwoners geannuleerd.  Een woordvoerder van Daelzicht gaf aan dat ze signalen ontvangen hadden dat de bijeenkomst verstoord zou worden. BelevenisparkNEE heeft meteen om opheldering gevraagd. Inmiddels heeft ook het CDA aangegeven vragen te zullen stellen. Het CDA wil weten hoe concreet de bewijzen waren voor ordeverstoringen. Lees hier de verklaring van BelevenisparkNEE over de annulering. Lees het artikel over de annulering in “de Limburger” van 29 januari 2016. Bekijk hier de uitzending van L1:  http://www.l1.nl/video/l1nws-1930-28-jan-2016 Beluister hier de radiouitzending van L1 over de annulering door Daelzicht: http://www.l1.nl/audio/verzet-tegen-attractiepark-van-daelzicht-28-jan-2016 Lees hier de reactie van het CDA op de annulering: http://www.1limburg.nl/cda-afblazen-bijeenkomst-belevenispark- onacceptabel?context=topstory L1 uitzending CDA Maasgouw over de annulering van de informatiebijeenkomst: http://www.l1.nl/video/l1nws-31-jan-2016
Bekijken Bekijken
Plan park Daelzicht vertraagd - 3 februari 2016 Daelzicht stelt plannen voor de zoveelste keer bij onder druk van ouders van cliënten. Lees hier het artikel in “de Limburger” van 3 februari 2016
Bekijken Bekijken Bekijken
“Daelzicht moet vooral doen waar het in de zorg om draait” SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten stelt dat het absurt is dat Daelzicht investeert in ee Belevingspark. Het bestuur moet doen waar het werkelijk om draait: zorggelden besteden aan daadwerkelijke zorg. “Lees het artikel in ‘1Maasgouw” van 3 februari 2016
Sprookjesprotest in Heel - 5 februari 2016 Hoe een gehandicaptenpretpark in azc-toestanden belandt.” Lees de pakkende column in “de Volkskant” van 5 februari 2016 over de belevenisplannen van Daelzicht.
Droom of nachtmerrie? - 20 februari 2016 Ouders van cliënten: Daelzicht heeft te weinig oog voor zorg en te veel voor pretpark. Lees het artikel in “de Limburger” van 20 februari 2016.
Bekijken Bekijken Bekijken
Angstcultuur bij Daelzicht - 20 februari 2016 Medewerkers durven geen kritiek te uiten op de plannen van directie voor de aanleg van een pretpark. Lees het artikel in “de Limburger” van 20 februari 2016.
Pretpark in kloostertuin Een zorginstelling in hoger vastgoedsferen. Daelzicht blijft vasthouden aan belevenisplannen. Lees het artikel in “de Limburger” van 20 februari 2016.
Daelzicht kondigt aan te stoppen met plan voor Belevenispark in Heel Lees de brief van Daelzicht van 29 februari 2016
Daalzicht op zoek naar rust Besluit stoppen met Belevenisparkplannen heeft nog niet geleid tot de gewenste rust Lees het artikel in “de Limburger” van 2 maart 2016
Uitzending 3 ML over stoppen Belevenispark door Daalzicht Bekijk de uitzending van 1 maart 2016
Bekijken Bekijken Bekijken
Daalzicht in dal Rust rond stopzetten project belevenispark Heel nog lang niet teruggekeerd. Lees het artikel in 1Maasgouw van 9 maart 2016
Bekijken